محصولات آناکاو

محصولات آناکاو


آناکاو ارائه دهنده بهترین محصولات و ابزار های فناوری در حوزه کلان داده ها

آناکاو ارائه دهنده بهترین محصولات و ابزار های فناوری در حوزه کلان داده ها
دریافت کاتالوگ
کلان داده پویان نوین

دریاچه داده

یک الگوی طراحی مبتنی بر داده های مدرن است که برای نگهداری طیف گستردهای از انواع داده ها،اعم از قدیمی و جدید، در مقیاس وسیع کاربرد دارد. طبق تعریف، دریاچه داده به منظور ذخیره سریع داده های خام به همراه پردازش داده ها برای اکتشاف،تجزیه و تحلیل و عملیات بهینه سازی شده است.

کلان داده پویان نوین

ESB

امروزه ارتباطات میان سامانه‌ها و یا سرویس‌های مختلف به طور معمول به صورت نقطه به نقطه می‌باشد. این معماری ارتباطی با افزایش تعداد سامانه‌ها یا سرویس‌ها با مشکلاتی نظیر پیچیدگی ارتباطات یا عدم نظارت مواجه خواهد شد. 

کلان داده پویان نوین

سامانه پایش داده‌ها

یک الگوی طراحی مبتنی بر داده های مدرن است که برای نگهداری طیف گسترده ای از انواع داده ها،اعم از قدیمی و جدید، در مقیاس وسیع کاربرد دارد. طبق تعریف، دریاچه داده به منظور ذخیره سریع داده های خام به همراه پردازش داده ها برای اکتشاف،تجزیه و تحلیل و عملیات بهینه سازی شده است.