محصولات آناکاو

دریاچه داده (DLI)

زیرساخت ذخیره‌سازی و یکپارچه‌سازی به منظور تحلیل و پردازش توزیع شده بر روی کلان داده، ذخیره داده‌‌ها با ساختار متفاوت، پردازش در زمان واقعی و امنیت داده‌ها می‌باشد.

گذرگاه داده و سامانه یکپارچه سازی سرویس‌های سازمانی(ESB)

یکپارچه‌سازی ارتباطات درون و برون سازمانی به منظور کاهش هزینه، مدیریت بار و کمک به برنامه‌ریزی برای سامانه‌هایی که در آینده به سازمان اضافه خواهد شد.

پیش‌بینی بار (ELP)

با استفاده از سامانه پیش‌بینی بار الکتریکی فیدرها  به منظور برنامه‌ریزی جهت احداث نیروگاه تخصیص خاموشی به فیدرها و کنتورهای فهام، تخصیص پاداش و جریمه به مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف، کنترل فیدرها و مدیریت مصارف می‌باشد.

پیش‌بینی مصارف مشترک (ECP)

استفاده از سامانه پیش بینی مصارف مشترکین در حوزه انرژی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش سود شرکت، مدیریت مصرف، کاهش هزینه‌های خرابی تبلت، پراب و … می‌باشد.

داشبورد هوش تجاری 360 درجه (360D)

ایجاد داشبوردهای هوش تجاری بر اساس شاخص‌های کلیدی سازمان به منظور قابلیت‌ اتصال به تمام پایگاه داده‌ها، قابلیت اجرا بر روی تمام پلتفرم‌ها( گوشی، تبلت و …)، اتصال به پایگاه داده‌های کلان داده، پاسخگویی در زمان واقعی و اندازه‌گیری پارامتر و معیارهای مختلف کسب و کار می‌باشد.

تشخیص ناهنجاری‌های مشتریان (SCD)

استفاده از سامانه تشخیص ناهنجاری‌های مشترکین در حوزه انرژی به منظور بازرسی هوشمندانه، ارزیابی صحت مصارف مشترکین، آگاهی از علت تغییر روند مصرف مشترکین، کاهش تلفات در حوزه انرژی، کاهش زمان بازرسین به منظور جستجوی مشترکین ناهنجار می‌باشد.

پردازش تصویر (IP)

پردازش تصویر در حوزه‌های مختلف مانند کنترل کیفیت کارخانه‌ها، تشخیص آتش‌سوزی در جنگل‌ها، تشخیص چهره افرا و … کاربرد دارد که موجب کاهش هزینه‌های سیستم، سیستم هشداردهنده هوشمند و بازرسی هوشمندانه می‌شود.

سنجش از دور(RS)

با استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، به منظور عمل بازیابی، شناسایی و تشخیص عوارض و پدیده‌ها از راه دور، شناسایی مواد معدنی، تعیین حریم زمین شهری، شناسایی نوع محصولات کشاورزی، شناسایی محدوده تغییرات جنگل، بازرسی هوشمندانه، کاهش هزینه و تشخیص تغییرات انجام می‌شود.